Η Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής (ΚΚΟΙ) του Πανεπιστημίου Κρήτης ανέλαβε την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητικής Μεταρρύθμισης 2007-2013» με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και φορέα πρότασης το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας. Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου είναι ο Καθηγητής Γενικής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και διευθυντής της Κ.Κ.Ο.Ι., Χρήστος Λιονής.

Σκοπός του έργου

Σκοπός του έργου ήταν η ανάπτυξη Κατευθυντήριων Οδηγιών (Κ.Ο.) στη Γενική Ιατρική και στη Νοσηλευτική που να αφορούν τη διαχείριση των 13 πιο συχνών χρόνιων νοσημάτων και προβλημάτων υγείας στην κοινότητα, μέσα από την εφαρμογή συγκεκριμένης μεθοδολογίας, η οποία έχει αναπτυχθεί και δοκιμαστεί από την Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.