Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα Ιατρικής

Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής

Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής

Τ.Θ. 2208, Τ.Κ. 71003 Ηράκλειο, Κρήτης

http://www.fammed.uoc.gr/Joomla/

phone +30 2810 394621
fax +30 2810 394614