Οσφυαλγία

Μέλη της ομάδας ανασκόπησης για τη Χαμηλή οσφυαλγία

Η Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης ανέλαβε την υλοποίηση του έργου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική 

Μαρία Αντωνοπούλου

Μέλος της ομάδας ανασκόπησης

6972838598 Curriculum Vitae

Μαρία Αντωνοπούλου

Μέλος της ομάδας ανασκόπησης

6972838598 Curriculum Vitae

Μαρία Αντωνοπούλου

Μέλος της ομάδας ανασκόπησης

6972838598 Curriculum Vitae