Μεθοδολογία

Είναι σημαντικό που για πρώτη φορά στη χώρα μας συντάχθηκαν Κ.Ο. για τη Γενική Ιατρική που είναι προϊόν συστηματικής εργασίας. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε περιλάμβανε μεταξύ άλλων την εντόπιση evidence based Κ.Ο. που έχουν δημοσιευτεί από τους πλέον διαδεδομένους ιστοτόπους των μεγαλύτερων κολλεγίων και οργανισμών ανάπτυξης και διάδοσης Κ.Ο. στον κόσμο, την αποτίμηση τους από τα μέλη της εκάστοτε ομάδας ανασκόπησης, τη σύνταξη και τη συζήτηση τους σε μια «ομάδα ομοφωνίας ειδικών» (expert consensus panel) με τη συμμετοχή έμπειρων προσώπων από Ευρωπαϊκά δίκτυα, Ελληνικούς επιστημονικούς φορείς και εκπροσώπους συλλόγων ασθενών. Οι συναντήσεις ομοφωνίας εξέτασαν το επίπεδο της συνάφειας, της εφικτότητας, της πρακτικότητας και της αποδοχής των συστάσεων και σύνταξαν θέσεις  κοινής επιστημονικής αποδοχής για κάθε υπο μελέτη νόσημα ή μείζονα παράγοντα κινδύνου.

Η μεθοδολογία - Τμήμα Ιατρικής

Κατεβάστε