Προβολή έργου σε διάφορα συνέδρια

1.           C. Lionis, I. Vasilaki, T. Karpathiotaki, F. Anastasiou, D. Prokopiadou, I. Tsiligianni, on behalf of the Greek Guidelines Review Group. The development of 13 guidelines of general practice, to manage the most common diseases and health conditions in primary health care: A focus on the process and the methodology. Oral Presentation in the 20th World Conference Family Medicine – Care for Generations. Czech Republic, Prague, 25-29 June 2013.

2.           Χ. Λιονής. Προσκεκλημένος συντονιστής στο 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής σε στρογγυλό τράπεζι με θέμα: «Κατευθυντήριες Οδηγίες στη Γενική Ιατρική: Αναφορά στη μεθοδολογία και πρώτα αποτελέσματα από ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ». Κέρκυρα, 23-26 Απριλίου 2014.

3.           C. Lionis, I. Tsiligianni, E. Lintovoi, V. E. Chatzea, E. Vasilaki. Greek guidelines for copd in primary health Care: a focus on the process and methodology. Oral presentation in the 7th World Conference of IPCRG. Athens, 21-24 May 2014.

4.           I. Tsiligianni, E. Lintovoi, V. E. Chatzea, E. Vasilaki, C. Lionis. Greek guidelines for COPD in Primary Health Care: a focus on the process and methodology. Oral presentation in the 19th Wonca Europe Conference. Lisbon, 2-5 July 2014

5.           T. Vasilopoulos, C. Tatsi, C. Lionis. Guidelines of Heart Failure in Primary Health Care in Greece. Poster presentation in the 19th Wonca Europe Conference. Lisbon, 2-5 July 2014.

6.           C. Tatsi, T. Vasilopoulos, C. Lionis. Practice guidelines for the Management of Heart Failure in primary health care in Greece: a focus on methodology and approved statements. Poster presentation in the EPCCS Annual meeting 2014. Brussels, 18-19 September 2014.

7.           A.Volikou, N.Tsakountakis, I. Gionis, C. Lionis. Guideline for the management of dyslipidaemia in Greek Primary Health Care. Oral presentation in the EPCCS Annual meeting 2014. Brussels, 18-19 September 2014.

8.           Βασιλική Ειρήνη Χατζέα, Ειρήνη Βασιλάκη. Εισήγηση στην Στρογγυλή  Τράπεζα με θέμα : «Μετεγγράφοντας την Υπόθεση και τη Θεωρία σε Κλινική Πρακτική και Υπηρεσίες Προαγωγής της Υγείας» με τίτλο «Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση επιλεγμένων νοσημάτων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας: τα αποτελέσματα ενός ΕΣΠΑ προγράμματος». Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Ηράκλειο  από 30 Οκτωβρίου- 2 Νοεμβρίου 2014.

9.           Ειρήνη Βασιλάκη. Εισήγηση στην Στρογγυλή  Τράπεζα με θέμα:  «Από τις ψυχολογικές και κοινωνικές θεωρίες στην έρευνα στη Δημόσια Υγεία: Από τη θεωρία στην εφαρμογή σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα» με τίτλο «Ανάπτυξη κλινικών πρωτοκόλλων φροντίδας για χρήση στην ΠΦΥ μέσω διαδικασιών συμφωνίας. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Forum Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής”, Θεσ/νίκη 21-23 Νοεμβρίου 2014.