Ενημερωτική ημερίδα στο Συνεδριακό Κέντρο της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ στην Αθήνα